Вести

Драго ни е што со вас ги споделуваме резултатите од нашата работа, новостите за компанијата и навремено ви овозможуваме развој и услови за назначување и отстранување на персоналот.